Home » Oktatási segédanyagok » Zenei kifejezések

Zenei kifejezések

a bene placito – tetszés szerint
a due – mindketten
a piacere – tetszés szerint
abbandonato – elhagyatott, elhanyagolt
accelerando – gyorsítva
ad libitum – tetszés szerint
adagio – lassan, igen lassan
affettuoso – érzelmesen
affrettando – nekiiramodva, sietve, rohanó
agitato – izgatottan
al fine – végig
allargando – szélesítve
allegretto – gyorsacskán
allegrezza – vidámság
allegro – gyorsan
ancora – még egyszer
ancora piú – még egyszer, még többet
andante – lassan, lépésben
andantino – lassacskán
amabile – kedvesen
ampiezza – széles (con ampiezza – szélesen)
animato – lelkesen
appassionato – szenvedélyesen
assai – nagyon, sok
ardito – merész, bátor, vakmerő
ardore – lelkesedés, sóvárgás
attacca – indíts

B

battuta – ütem, ütés
ben, bene – jól
bravura – ügyesség
brillante – csillogóan
brio – lendület
burlesco – burleszk (olyan bohózatfajtát jelöl, amely képtelen helyzetekre, torzításokra, kiélezett helyzetkomikumokra épít, lásd: Chaplin)

C

calando – lassulva és halkulva
calmato, calmo – nyugodtan
cantabile, cantando – énekelve
capriccioso – szeszélyesen
cavatina – kis terjedelmű áriácska
coda – befejező rész
commodo, comodo – kényelmesen
con tristezza – szomorúan
concitato – izgatottan
corona – megállás
crescendo – fokozatosan erősödve, növekvő hangerővel

D

da capo – elölről
da capo al fine – (D. c. al fine) a zeneművet elölről ismételni a végét jelentő fine szóig
dal segno – a jeltől
deciso – határozottan
decrescendo – fokozatosan halkulva, csökkenő hangerővel
delicato – finom, gyengéd, tapintatos
delle onde – hullámok
diminuendo – halkulva, halkítva
divisi – megosztva
dolce – lágyan, édesen, gyengéden
dolcissimo – nagyon lágyan
dolente – fájdalmasan
doloroso – fájdalmasan
due – kettő

E

e – és
echo – visszhang
ed – és
eguale – egyenletesen
eguaglianza – egyenlőség
eleganza – elegancia (con eleganza-eleganciával, elegánsan)
energico – erélyesen
eroico – hősiesen
espressivo – érzéssel, kifejezéssel
espressoine – kifejezéssel

F

feroce – vadul
fieramente – büszkén
flebile – panaszosan
forte – hangosan, erősen
fortepiano – erősen, majd halkan
fortissimo – nagyon hangosan, nagyon erősen
forzando, forzato – erősítve, hangsúlyosan
funebre – gyászosan
fuoco – tűz
furioso – dühödten

G

giocoso – tréfásan
giusto – pontosan
gli altri – a többiek
glissando – siklás, csúszás
gradatamente – fokozatosan
grandioso – hatalmasan
grave – súlyosan, igen lassan
grazioso – kecsesen
gridando – kiáltva
gusto – élvezet

I

imitando – utánzó
impetuoso – viharosan
in rilievo – kidomborítva
incalzando – sietősen
irato – haragos, mérges

L

lamento – kesergő, drámai hangvételű, hosszabb arioso, a 17. század operáiban gyakori
languendo – vágyakozóan
largamente – szélesen, lassan
larghetto – kissé szélesen, lassacskán
largo – szélesen; a leglassúbb tempó jelölése
legato – kötve, kötötten; a hangok megszakítás nélkül kövessék egymást. Jele: kötőív
leggiero – könnyedén
lento – lassan
lieto – vidáman
lontano – távolról
loquace – beszédes
lugubre – komoran
lunga – hosszan
lusingando – hízelegve

M

maestoso – fenségesen
maggiore – dúr
malinconico – mélabúsan
malizioso – gúnyos
mancando – csökkentve
marcatissimo – nagyon nyomatékosan
marcato – nyomatékosan
marche funèbre – gyászinduló
martellato – kalapálva
marziale – harciasan
meno – kevésbé
mesto – búsan
mezza voce – félerős hangon
mezzoforte – (mf) középerősen
mezzopiano – középhalkan, félhalkan
minore – moll
miserioso – titokzatosan
moderato – mérsékelt tempóban
moduláció – átmenet egy hangnemből valamely más hangnembe
molto – nagyon (pl. molto allegro = nagyon gyorsan)
morbido – szelíden
morendo – elhalóan
mosso – mozgalmasan
moto – mozgás

N

non – nem

O

onde – lásd:delle onde
ordinario – rendes módon
ossia – választható variáns a kottasorban (pl. könnyítés vagy variáció)

P

parlando – elbeszélő, kötetlen tempójú előadási mód
passione -szenvedély
patetico – pátosszal
pauza – (pause) szünet
perdendosi – elhalóan
pesante – súlyosan
piacevole -k edvesen
piangendo – panaszosan
pianissimo – nagyon halkan
piano – halkan
piena – teljes
pizzicato – pengetve
più – több (pl. più forte = több erővel, erősebben)
poco – kissé (pl. poco piano = kissé halkan)
poco a poco – fokról fokra
poi – azután
precipitando – nekirohanva
prelúdium – előjáték
prestissimo – nagyon gyorsan
presto – gyorsan, sebesen
prima, primo – első

Q

quasi – mintegy
quieto – nyugodtan

R

rallentando – lassítva
rapidamente – gyorsan
rapido – gyorsan, sebesen
rassegnazione – megadás, lemondás, megnyugvás
ravvivando – lassítás után újjáéledve vissza kell térni az eredeti gyorsabb tempóhoz
religioso – áhítatosan
repetizione – ismétlés
replica – ismétlés
requiem – gyászmise
ricercare – fúgaszerű kompozíció
rigore – szigorú(an)
rinforzando – erősödve
risoluto – határozottan
risvegliato – frissen
ritartando – lassítva
ritenuto – fokozatosan lassítva, visszatartva
rubato – (szó szerint: elrabolt, ellopott) zenei: csapongva; egy-egy hang értékének önkényes meghosszabbítása vagy megrövidítése
rumore – zaj
rustico – parasztos

S

scherzando – játékosan
scherzo – tréfa
scorrevole – folyamatosan
secco – szárazon, röviden
seconda, secondo – második
segno – jel
segue – következik
semplice – egyszerűen
sempre – mindig
sentimento – érzéssel
senza – nélkül
serrando – gyorsítva
sforzando, sforzato – hangsúlyozva, erősen
siciliano – régi olasz pásztorének
simile – hasonlóan
sin, sino – -ig
smorzando – elhalóan
solo – egyedül
sonoro – zengzetesen
sostenuto – visszatartva
sotto voce – fojtott hangon
spianato – simán (egyenletesen)
spirituoso – lelkesen
stranscinando – vontatottan
strepitoso – zajosan
stretta – gyors, élénk tempójú, virtuóz ária
stringendo – hajtva (gyorsítva)
subito – hirtelen

T

tanto – nagyon
teneramente – gyengéden
tenuto – tartva
tornando – visszatérve
tosto – sebesen
tranquillo – nyugodtan
tremoló – a vonó gyors fel-le mozgatásával előidézett hanghatás
triste – szomorúan
troppo – túlságosan
tutta (la)-forza – teljes erővel
tutti – a teljes zenekar vagy énekkar belépését jelzi szólórészek után

U

umoristico – humoros
unisono – egyszólamúan
uniti – együtt

V

veloce – sebesen
vide – lásd
vigoroso – erélyesen
viola – brácsa, mélyhegedű
violento – hevesen
vivace – élénken, gyorsan
vivacissimo – nagyon élénken, nagyon gyorsan
vivo – élénken
voce – hang

Angol zenei kifejezések, meghatározások

accidental – módosítójel
augmentation dot – a hangok utáni pont
dotted quarter – pontozott negyed
double flat – dupla bé
double sharp – dupla kereszt
eighth note – nyolcad hang
flat – bé
half note – félhang
meausure – ütem
measure line – ütemvonal
measure number – ütemszám
metronome marking – metronómérték
natural – feloldójel
quarter note – negyed hang
quarter rest – negyed szünet
rest – szünet
sharp – kereszt
sixteenth note – tizenhatod
tie – kötőív
time signature – ütemmutató

Legutóbbi bejegyzések

Archívum