Szegény legény

Hangterjedelem: d’–a’ Előjegyzés: 1b Ütemmutató: 2/4