Száraz tónak

Hangterjedelem: c’–d” Előjegyzés: 1b Ütemmutató: 2/4