Sárga csikó

Hangterjedelem: c’–á’ Előjegyzés: – Ütemmutató: 3/4