Mély erdőn

Moderato Hangterjedelem: – Előjegyzés: – Ütemmutató: 4/4 Tempo: 100 bpm Nehézség: Kezdő     fuvola + zongora (G-dúr)     hegedű + zongora (Á-dúr)